FOR BARNEHAGER
I forskningsprosjektet «Bedre rustet» følger vi barns språkutvikling fra rundt 2 til 5 år. Målet er å utvikle et verktøy som barnehagelærere kan bruke for å få viktig informasjon om barns språkutvikling. Verktøyet vil være digitalt; vi skal utvikle en applikasjon man kan bruke på mobil og/eller nettbrett. Det skal være enkelt og raskt å bruke og skal gi barnehagelærer informasjon om i hvilken grad barnet kan ha behov for ekstra språkstøtte og oppfølging.

Hva innebærer det for barnehagelærer å delta?
Det at et barn i deres barnehage deltar i studien innebærer ikke mye arbeid for barnehagen. Når foresatte får spørreskjema om barnets språk vil en barnehagelærer som kjenner barnet bli invitert til å svare på et liknende, kort spørreskjema. Dette er ikke noe barnehagen forplikter seg til å gjøre, men vi håper likevel å få så mange responser som mulig fra barnehagelærere. Dersom barnehagelærer ønsker å delta vil vedkommende da bli invitert til å svare på et elektronisk spørreskjema om barnets språkutvikling ved to anledninger: i august 2023 og januar 2024. Det vil ta ca 5 minutter per barn å fylle ut spørreskjemaet.  Videre vil barnet gjennomføre noen språkoppgaver med forskningsassistenter fra Universitetet. Dette vil foregå i barnehagen i januar-februar 2024 og januar-februar 2025. Vi håper derfor at barnehagen vil åpne dørene for oss og gi oss mulighet til å gjennomføre dette på et rom i barnehagen.

Hva får dere ut av å delta?
Barnehager hvor barn deltar i studien vil få gratis tilgang til språkverktøyet LURI når dette ferdigstilles og ut prosjektperioden. Dere vil også få mulighet til å prøve ut verktøyet før ferdigstilling dersom dere ønsker det. I tillegg vil vi legge ut tips og triks og materiell til språkutvikling som dere vil ha gratis tilgang på. Vi er også villige til å bidra med annen støtte til barnehager som deltar. Send gjerne en forespørsel om det er noe dere ønsker av oss!

Ta kontakt med oss hvis dere ønsker mer informasjon om prosjektet.