Å skape rike, språklige erfaringer

February 21, 2019

Språk er grunnlaget for store deler av våre samspill med andre mennesker og omverden. Det å ha god språkutvikling er en fordel når man skal leke eller samhandle med andre, når man skal kommunisere behov, ønsker og ideer, dessuten er det en forutsetning for senere leseferdigheter og for å lykkes med flere fag i skolen.  

Barn lærer språk gjennom å lytte og delta i sosiale fellesskap, gjennom lek og samtaler. Så hva kan vi som foreldre gjøre for at våre barn skal utvikle et godt språk? Jo, vi kan sørge for at våre barn får mange rike, språklige erfaringer!

Rike, språklige erfaringer skaper vi når vi snakker med våre barn, for eksempel når vi setter ord på ting, på hendelser eller på følelser. Når vi stimulerer barn til å prate og er i dialog, når vi setter ord på det barnet er opptatt av, når vi utvider samtalene ved å snakke litt mer avansert enn det barnet selv gjør, når vi leser og samtaler om bøker eller om hendelser, om det som er rundt oss, om det som har skjedd tidligere og om det som skal eller kan skje.

Grow your business.
Today is the day to build the business of your dreams. Share your mission with the world — and blow your customers away.
Start Now